Džefri Hodžson: Seminar o knjizi Džefrija Hodžsona Konceptualizacija kapitalizma (Conceptualizing Capitalism)

U razgovoru o knjizi učestvuju Jovan Babić, Alpar Lošonc, Mihail Arandarenko, Ivan Mladenović, Marko Vladisavljević, Mihajlo Đukić, Petar Bojanić, Aleksandar Fatić, Marjan Ivković, Mark Lošonc, Aleksandar Matković, Michal Sladeček i autor.

Džefri Hodžson (Geoffrey Hodgson, 1946) profesor je na Poslovnoj školi Univerziteta u Hertfordširu i član Akademije društvenih nauka Ujedinjenog Kraljevstva. Dobitnik je Šumpeterove nagrade Međunarodnog udruženja Jozef A. Šumpeter 2014. godine, kao i nagrade Veblen–Komons, Udruženja za evolucionu ekonomiju 2012. Autor je više od 15 knjiga među kojima su Economics and Institutions, From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without Homo Economicus, How Economics Forgot History, kao i preko 130 radova u akademskim časopisima. Polja njegovog akademskog interesovanja protežu se od institucionalne i evolucione ekonomije, metodologije ekonomske nauke i istorije ekonomske misli, do teorije kompanije i društvene teorije.