Džejms Traford Migracija kao politički pokret

Za mnoge svoje zagovornike i kritičare, neoliberalizam je prvenstveno internacionalizam, u čijem fokusu je umanjivanje uticaja države, ukidanje socijalne pomoći i uništavanje radničkih pokreta. Ove analize uglavnom zanemaruju istorijsku konfiguraciju neoliberalne države u kontekstu sveta koji se rapidno dekolonizovao. Autor nastoji da ispravi ovaj nedostatak kroz analizu načina na koji su rani zastupnici neoliberalizma pokušavali da preoblikuju društveni svet tako da zaštite svoje interese u kontekstu kraja kolonijalnog carstva. Neoliberalna država, od samog nastanka, konstitutivno počiva na globalnim nejednakostima I na zaštiti sopstvenog društvenog ugovora. Kako bih potkrepio ovu tvrdnju, autor će argumentovati da se neoliberalizam oslanja na dve povezane strategije: neokolonijalnu eksploataciju i pre-emptivno ograničavanje. Koncentrišući se na evropsko-afričke odnose, autor se oslanja na literaturu o autonomiji migranata kako bi argumentovao da nas analiza ovih odnosa podstiče da preformulišemo naša shvatanja državljanstva I države uopšte. Takvo preformulisanje bi podrazumevalo koncepciju migrantskog državljanstva kao “pobunjeničke univerzalnosti” (Tomba), koja označava političke delatne kapacitete ljudskih života izvan okvira nacionalne države.

Džejms Traford (James Trafford) je predavač (Senior Lecturer) Studija konteksta u Školi za komunikacijski dizajn Univerziteta kreativnih umetnosti (University for the Creative Arts) u Epsomu. Prethodno je radio na Univerzitetu u Istočnom Londonu, Univerzitetu u Vestminsteru, i Kingston Univerzitetu. Doktorirao je na Univerzitetu u Istočnom Londonu u oblasti teorije kulture i savremene filozofije. Oblast njegovog istraživanja obuhvata probleme interaktivnosti, racionalizma, nestandardne logike i odnosa između kreativnih praksi i rasuđivanja. Objavljivao je u brojnim časopisima, katalozima galerija I knjigama o dizajnu, a trenutno radi na monografiji o značenju, dijalogu i interaktivnoj logici pod naslovom “Značenje u dijalogu”, koji će objaviti izdavačka kuća Špringer. Pored naučnih tekstova, bavi se istraživanjem problema temporalnosti, ubrzanja i granica mišljenja kroz vizuelnu umetnost, naročito film. Njegovi radovi su izlagani u Tejt galeriji, kao i galerijama Xero, Kline i Coma u Londonu.