Džo Šo „Izbegavanje“ i „traženje“ članstva: promišljanje režima državljanstva u evropskom konstitucionalnom prostoru

Predavanje će ispitivati paralele između „izbegavanja“ i zahteva za članstvom u EU u kontekstu Bregzita i zaustavljenog procesa proširenja Unije na zemlje Jugoistočne Evrope, s fokusom na delimične, fragmentarne i osporavane modele upravljanja građanstvom/državljanskim statusom. Izabrane studije slučaja smeštaju građanstvo EU u širi politički i društveno-eknomski kontekst, demonstrirajući njegovu ključnu ulogu facilitatora individualnih sloboda. Istovremeno, biće podvučeno i kako negiranje ili uskraćivanje građanskog statusa EU ugrožava izglede za obnovu izgubljenih ili uskraćenih prava. Analiza će ukazati na paralele između građanstva Unije i nacionalnog građanstva: oba obećavaju jednakost, dok u realnosti omogućavaju diferencijaciju i nejednakost. Istovremeno, primeri o kojima će biti reč će dodatno osvetliti složenu i ponekad haotičnu ustavnu građevinu EU, kao i procese evropeizacije i de-evropeizacije koji, takođe, utiču na režime građanstva/državljanstva na svim nivoima.

Džo Šo je profesorka prava i upravnica katedre za evropske institucije na Univerzitetu u Edinburgu, kao i gostujuća profesorka na Univerzitetu Tampere, Finska. Rukovodila je projektom evropske komisije (ERC grant) o transformaciji režima građanstva i državljanstva u Jugoistočnoj Evropi (CITSEE, 2009-2014), a trenutno uživa Liverhjum stipendiju za obimnija istraživanja (Leverhulme Major Research Fellowship) u okviru koje razvija svoja istraživanja o režimima građanstva.