EduLab je interdisciplinarno orijentisana grupa istraživačica i istraživača koja se kritički bavi raznim oblicima, istorijom kao i filozofskim utemeljenjem obrazovanja. Naša istraživačka interesovanja su teorijske i praktične prirode. Teorijski, razmatramo nastanak i razvoj ideja o obrazovanju, a praktično – kako se one implementiraju u savremene politike i strategije.

Formiranje EduLab-a motivisano je neophodnošću upućenog, promišljenog i sistematskog odgovora na izazove koje različite obrazovne koncepcije i politike upućuju savremenom društvu. S jedne strane, upućenost pretpostavlja poznavanje razvoja samih ideja obrazovanja, njihovih različitih primena kroz istoriju, ali i relacije između ideja i praksi sa savremenim politikama obrazovanja. S druge strane, pod promišljenošću insistiramo na temeljnoj i stalnoj kritičkoj analizi i (samo)refleksiji spram ideja, praksi i politika obrazovanja. Konačno, sistematičnost omogućava uzimanje u obzir različitih nivoa obrazovanja i sve nivoe društva kroz koje se savremene koncepcije i prakse prelamaju i dolaze u dodir sa novim generacijama.

U rad EduLab-a su uključeni stručnjaci iz oblasti filozofije, sociologije, psihologije, pedagogije, politikologije, antropologije, andragogije i teorije književnosti uz stalnu otvorenost ka uključivanju novih članova. Naša vizija je da doprinesemo poboljšanju obrazovanja kroz istraživanje, saradnju i javno angažovanje.

EduLab ima tri glavna cilja

  • Da kroz interdisciplinarni naučno-istraživački rad ponudimo svežu teorijsku perspektivu na obrazovanje.
  • Da učinimo temu obrazovanja prisutnijom u javnom prostoru kroz organizovanje predavanja, razgovora, debata, okruglih stolova i drugih javnih događaja sa uključivanjem što većeg broja relevantnih aktera u obrazovanju.
  • Da rezultati teorijskog rada i javnog angažmana nađu put do praktične primene, kroz pronalaženje inovativnih rešenja za aktuelne probleme sistema obrazovanja, i stvaranje alternativnih obrazovnih sadržaja koji bi mogli da ožive interesovanje pre svega za humanistiku i društvene nauke, kako u školi tako i van nje.

Takođe nastojimo na povezivanju sa kolegama i institucijama u zemlji, regionu i šire sa sličnim ciljevima, jer stvaranje aktivne mreže zainteresovanih saradnika iz akademske zajednice i prosvete smatramo neophodnim za istinsko unapređenje obrazovne teorije i prakse.

 

U skladu sa navedenim ciljevima, glavne aktivnosti EduLab-a uključuju:

  • Organizovanje međunarodne dvogodišnje konferencije Čemu još obrazovanje? (Why Still Education?) čiju će žižu svake godine određivati novi podnaslov. Ovaj događaj trebalo bi da podstakne intenzivniju teorijsku razmenu između stručnjaka iz regiona i šire, i na taj način takođe i praktično doprinese unapređenju i inovaciji u pogledu obrazovnih strategija;
  • Formiranje relevantne biblioteke tekstova i drugih materijala koji se odnose na teoriju obrazovanja;
  • Organizovanje čitalačkih radionica, predavanja, seminara, okruglih stolova, naučnih skupova i drugih događaja na temu obrazovanja namenjenih akademskoj zajednici i široj javnosti;
  • Proizvodnju stručnih priloga i pokretanju naučnih debata na temu obrazovanja u zemlji, regionu i šire;
  • Saradnju sa učiteljima, profesorima, vaspitačima, i organizovanje seminara posebno namenjenih zaposlenima u obrazovanju;
  • Uticaj struke na javnost i donosioce odluka u pogledu obrazovnih politika;
  • Kreiranje novih obrazovnih sadržaja i sredstava, pre svega u oblasti humanistike i društvenih nauka, sa posebnim akcentom na nove medije.

Koordinatorka:

Sekretar:

Članovi:

Spoljni saradnici:

Aleksa Jovanović (Odelenje za andragogiju, Filozofski fakultet Beogradu)
Aleksandar Milanković (Student doktorskih studija pedagogije, Filozofski fakultet u Beogradu)
Aleksandar Ostojić (Ekonomski fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu)
Dragana Purešević (Odeljenje za pedagogiju, Filozofski fakultet Beograd)
Iva Subotić Krasojević (Centar za muzeologiju i heritologiju)
Marija Petrović (Odeljenje za filozofiju, Filozofski fakultet Beograd)
Miloš Jeremić (Požarevačka gimnazija)
Nataša Lacković (Odeljenje za obrazovno istraživanje, Univerzitet u Lankasteru)
Nevena Mitranić (Odeljenje za pedagogiju, Filozofski fakultet u Beogradu)
Siniša Gavrić (Gimnazija u Aranđelovcu)
Tijana Velikinac (Prva kragujevačka gimnazija)