Elisabeth Beck-Gernsheim: Individualization, Cosmopolitization, and the Changing Family Life

Individualizacija i kosmopolitizacija skorašnji su trendovi koji iz temelja menjaju moderno društvo. Danas se norme i uverenja u pogledu toga šta je ispravno i pogodno kada je reč o ličnim životima pojedinaca umnožavaju i međusobno nadmeću; novi porodični modeli dovode u pitanje stare i otvaraju brojna pitanja u vezi s tim kojem modelu treba dati prednost. Posledica toga jeste da pitanje prava i obaveza postaje poprište kontroverzi, pitanje osporenih prava i obaveza.