Emocije i kritika: Osećaji u savremenom društvu

Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno su deo kako ličnih, tako i institucionalnih ekonomskih i političkih računica. Kroz istoriju smo svedočili ambivalentnom odnosu prema emocijama i njihovoj ulozi u društvenom i političkom životu. Često se smatralo da su emocije nešto što moramo da odbacimo kada hoćemo da govorimo o racionalnom delanju i, iz iste vizure, one su naglašavane kada se htelo objasniti delovanje masa. S druge strane, emocije su često posmatrane kao integrativna osnova zajedničkog života, bilo preko identitetskih odrednica (poput nacionalnog osećaja), bilo kroz stavljanje u fokus različitih vidova emotivne podrške (poput brige, solidarnosti i empatije). Namera skupa Emocije i kritika je da se još jednom kritički preispita uloga i način pristupa emocijama. Pritom se suočavamo sa pitanjima kao što su: Da li moramo naći neki poseban način pristupa kada se radi o emocijama? U kojoj meri su emocije značajne za političke odnose? Kakav je značaj emotivne brige za savremeno društvo? Kakve su mogućnosti eksploatacije emocije ili emancipacije kroz emocije? Kakav je značaj emocija za formiranje zajedničke perspektive?

Skup se održava povodom objavljivanja knjige Igora Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećaja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2018)

Učesnici: Lazar Atanasković (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), Predrag Krstić, Marko Konjović, Olga Nikolić i Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu) Moderator: Mark Lošonc (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu).