“Poput slika stvari”: Temelji Dekartove metafizicke teorije ideja