Filozofija i društvo broj 1, 2009.

„O sociološkim kriterijumima religioznosti. Koliko ima (pravoslavnih) vernika danas?”
Mirko Blagojević
str. 9–36
PDF 224 kB

„Religijski procesi kao uzajamno međukulturno delovanje: konture sociološkog diskursa”
Sergej Lebedev
str. 37–48
PDF 157 kB

„Mesijanska ideja u novovekovnom judaizmu”
Zoran Kinđić

str. 49–68
PDF 196 kB

„Gadamerovo shvatanje tradicije”
Saša Radojčić
str. 71–91
PDF 184 KB

„Suština tehnike i mogućnost umetnosti kao onog-spasonosnog u Hajdegerovom mišljenju”
Saša Radovanović
str. 93–106
PDF 172 kB

„M. Hajdeger: Metafizički karakter naučno-tehničke civilizacije”
Mićo Savić
str. 107–140
PDF 221 kB

„Rasprava o uzvišenom krajem 18. veka: Berk, Kant i Šiler”
Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar
str. 143–158
PDF 164 KB

„Erik Hobsbaum: istoričar u potrazi za budućnošću”
Milan Subotić
str. 159–192
PDF 269 kB

„Racionalnost, mentalna kauzalnost i društvene nauke”
Ivan Mladenović
str. 193–221
PDF 196 kB

„Reparacije pobeđenih, dugovi pobednika: slučaj Francuske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije”
Stanislav Sretenović
str. 223–243
PDF 189 kB

„Izlišnost neispravnog: ekonomija simbolike „ometenog“ tela”
Miša J. Ljubenović
str. 245–278
PDF 272 kB