Filozofija i društvo XIII, 1998.

AFERA SOKAL

Alan Sokal
„Prekoračenje granice: Pogovor”
PDF

Alan Sokal
„Fizičar eksperimentiše sa kulturološkim studijama”
PDF

POSTMODERNISTIČKA DRUŠTVENA TEORIJA

Robert Antonio
„Skiciranje Postmodernističke društvene teorije”
PDF

Jan Haking
„Uzimanje loših argumenata za ozbiljno”
PDF

STUDIJE I ČLANCI

Gesine Schwan
„Kako se konstituiše demokratski politički identitet?”
PDF

RADOVI STIPENDISTA I PRIPRAVNIKA

Sofija Mojsić
„Otvorenost prema svetu kao suštinski činilac smisaone ljudske egzistencije”
PDF

Aleksandar Nikitović
„Odnos slobode i ličnosti u vizantijskoj misli”
PDF