Zagorka Golubovic

Rođena je 8. marta 1930. godine u Debrcu, opština Vladimirci, kod Šapca. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojem je potom predavala sociologiju i antropologiju.

Godine 1975, kao pripadnica beogradskog krila Praxis grupe, uklonjena je iz nastave zajedno sa još sedmoro kolega s Filozofskog fakulteta, takođe pripadnika Praxis grupe (Inđić, Marković, Mićunović, Popov, Stojanović, Tadić, Životić).

Od 1981. godine zaposlena je u Centru za filozofiju i društvenu teoriju, koji je bio najpre u sastavu Instituta društvenih nauka, uz posredan pristup Univerzitetu, da bi potom prerastao u Institut za filozofiju i društvenu teoriju (1992).
Kada su se popravile političke prilike, predavala je iznova sociologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali i na mnogim drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.
U penziji je od 2001, ali je javno i dalje veoma aktivna.

Knjige:
— Problemi savremene teorije ličnosti, 1966
— Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi, 1973
— Porodica kao ljudska zajednica. Alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja, 1981
— Staljinizam i socijalizam. Nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva, 1982
— Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva: jugoslovenski put u socijalizam viđen iz različitih uglova, 1988
— Antropološki portreti, 1991
— Antropologija u personalističkom ključu, 1997
— Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu, 1999
— Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta, 1999
— Živeti protiv struje, 2001
— Izazovi demokratije u savremenom svetu, 2003
— Kuda ide postoktobarska Srbija, 2000 – 2005, 2006
— Pouke i dileme minulog veka. Filozofsko antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena, 2006
— Izabrana dela, 5 tomova, 2007