Nenad Miščević

Nenad Miščević je diplomirao u Zagrebu, nastavio svoje studije u Parizu (Univ. Pariz X), te doktorirao na Univerzitetu u Ljubljani. Nakon što je predavao jedan semestar na Univerzitetu u Rijeci, predavao je filozofiju u Zadru, od 1974. do 1993 godine. Trenutno je redovni profesor filozofije na Univerzitetu u Mariboru, u Sloveniji, i Direktor programa za doktorsku podršku na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti.