Vojislav Koštunica

Vojislav Koštunica was born in Belgrade in 1944. He graduated and obtained his Masters and Doctoral degrees at the Law Faculty in Belgrade. He lost his position of Assistant Professor for political reasons in 1974 and moved to the Institute for Social Sciences. He started working at the Center for Philosophy and Social Theory in 1984. He was acting director (1988-1990) and later director (1990-1991) of the Center. He was a member of the editorial boards and the editor-in-chief of the following journals: “Arhiv za pravne i društvene nauke,” “Filozofske studije,” “Filozofija i društvo” and “Teorija.” He is a member of the PEN Serbia.

During the 1980s Koštunica was engaged in advocating for the right to free expression. He was a member of the Board for the Freedom of Thought and Expression. He is one of the founders of the Democratic Party (1989). In 1992 he founded the Democratic Party of Serbia and became its president. He became the first democratic President of Serbia, after defeating Slobodan Milošević in the first round of the presidential elections in 2000. He was the President of Serbia from 2000 until 2003, and later the Prime Minister, 2004-2007, 2007-2008. He withdrew from political life in 2014.

Books: Politički sistem kapitalizma i opozicija, 1977; Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima, 1978 (with Ratko Marković); Stranački pluralizam ili monizam, 1983 (with Kosta Čavoški); Ugrožena sloboda, 2002; Odbrana Kosova, 2008; Zašto Srbija, a ne Evropska unija, 2012.