Eva Kamerer: Zašto nismo besmrtni? Filozofski aspekti starenja

Iako se kulturološki najrazličitije predstave vezuju za starost, npr. nagomilano životno iskustvo i mudrost, posedovanje društvene moći, egzistencijalna patnja i strah od konačnosti, usamljenost, napuštenost i slično, evoluciono se starost asocira sa jednom jedinom stvari, sa smrću.Pitanje evolucije starenja je, dakle, imanentno povezano sa pitanjem zašto umiremo. U svojoj analizi polazim od teze da je misaoni eksperiment koji stoji u središtu svih relevantnih evolucionih teorija starenja, a koji razmatra šta bi se dešavalo u hipotetičkoj populaciji besmrtnih organizama, bio od odlučujuće važnosti za formulisanje naturalističkog objašnjenja čovekove smrtnosti.

Eva Kamerer je docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se filozofijom nauke, filozofijom biologije i evolucionom etikom.