Loading Događaji

« All Događaji

Čedomir Markov: Nepoverenje i/ili cinizam: Ka unapređenju konceptualnog okvira za proučavanje krize u odnosima medija i publike

28. juna 11:00 - 13:00

U poslednjoj deceniji primetno je značajno uvećanje proizvodnje empirijskih istraživanja sa fokusom na rastuće nepoverenje javnosti prema medijima. Ova istraživanja beleže pad poverenja u medije u različitim državama i najčešće ga tretiraju kao prepreku informisanju i političkom angažmanu javnosti. Međutim, interpretaciju rezultata ovih istraživanja i akumulaciju znanja otežava to što koncept (ne)poverenja u medije nije precizno teorijski utemeljen, što neizostavno dovodi u pitanje i pouzdanost instrumenata koji se koriste za merenje nepoverenja. Dominantna konceptualizacija (ne)poverenja u medije se vezuje za normativne teorije o ulozi novinarstva u demokratiji formulisanih u delima autorki i autora iz razvijenih demokratija tokom ere masovnih medija. Teorijske pretpostavke na kojima se temelji koncept (ne)poverenja u medije se retko kritički analiziraju, čak i kada se ovaj koncept primenjuje u istraživanjima u znatno izmenjenim okolnostima. Zbog toga je važno preispitati koliko tako definisano nepoverenje pruža relevantan okvir za proučavanje krize u odnosima medija i publike i na koji način teorija o percepcijama medija može bolje da odrazi kontekst u kojem građani sve više iskazuju otpor prema demokratskim institucijama uključujući i profesionalne medije. U ovom izlaganju autor će predstaviti rezultate mešovite studije čiji je cilj bio da rekoncptualizuje animozitet publike prema medijima, tj. profesionalnom novinarstvu. Osnovni argument je da pojam cinizma prema medijima predstavlja relevantniji okvir za razumevanje nezadovoljstva publike radom medija. Cinizam prema medijima je u ovom radu definisan kao spoj uverenja u isključivo sebičnu motivaciju medija i pesimizma prema mogućnosti unapređenja rada medija. Prva (kvantitativna) studija je imala za cilj da analizira dimenzionalnost cinizma i nepoverenja u strukturi stavova, kao i povezanost cinizma i nepoverenja sa drugim relevantnim varijablama (npr. upotreba tradicionalnih, alternativnih i društvenih medija). Podaci su prikupljeni putem onlajn ankete (n = 502) ispitanika iz Srbije sprovedene u avgustu 2020. godine. Osnovni cilj druge (kvalitativne) studije bio je da kontekstualizuje nalaze ankete koristeći podatke dobijene dubinskim intervjuima (n = 20) sa publikom u Srbiji održanih u avgustu i septembru 2020. godine.

Čedomir Markov je doktor nauka u oblasti novinarstva i masovnih komunikacija. Doktorirao je 2021. godine na Odeljenju za medije i komunikaciju Univerziteta Korjo (Korea University). Njegova istraživačka interesovanja vezana su za stavove javnosti prema medijima i njihovu ulogu u političkom ponašanju, medijske reprezentacije ranjivih društvenih grupa i digitalne strategije u savremenoj političkoj komunikaciji. Objavio je radove u međunarodnim časopisima poput Communication & Society i Ageing & Society.

Detalji

Datum:
28. juna
Vreme:
11:00 - 13:00

Mesto

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45
Beograd, Srbija

Organizator

IFDT