Loading Događaji

« All Događaji

Filip Golub: Da li se krećemo ka multipolarnom svetu?

3. decembra 10:00 - 12:00

U 1990-im godinama, bilo je opšte prihvaćeno da nas kraj bipolarnog perioda (1947-1991) i istovremena najava svetske kapitalističke ekonomije, ovog puta istinski svetske, uvode u novu eru liberalno-demokratske politike. Integracija bivših komunističkih zemalja u globalnu ekonomiju, širenje uticaja internacionalnih i transnacionalnih institucija, izraženije prepoznavanje svetskih problema koji prevazilaze državu-naciju i rasprostiranje demokratskih normi viđeno je kao sastavnica onoga što je delovalo kao nepovratno odstupanje od politika vlasti XX veka.  Dovodeći u pitanje maksimizacije vlasti države-nacije, posthladnoratovski period je omogućio ono što je Ričard Falk nazvao “istorijskim momentum mogućnosti bez presedana“ za demilitarizaciju, jačanje međunarodnog prava i “promociju humanog svetskog vladanja“, kako bismo se eventualno približili onome što je Habermas shvatao kao kosmopolitsku konfiguraciju svetske politike. A minima, to je trebalo da ojača svetsko upravljanje utemeljeno na pravilima koji bi favorizovali saradnju. Ove i slične vizije danas deluju potčinjene onima koje u prvi plan ističu autoritarizam i idetntiteske etnonacionalističke politike, kao i oštre i opasne rivalitete između država, naročito između Kine i SAD. Oslanjajući se na interpretativni okvir Karla Polanija, ovo izlaganje nastoji da identifikuje glavne izvore ove regresivne transformacije i njihove kritičke implikacije na naše razumevanje liberalizma.

Filip Golub je professor političkih nauka i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Parizu (AUP). Pre toga je bio predavač na Institutu za evropske studije Univerziteta Pariz 8 i na pariskom Sciences Po-u. Redovni je predavač po pozivu na brojnim institutima i univerzitetima, uključujući Univerzitet u Bolonji i u Lozani. Utemeljeni u istorijskoj sociologiji međunarodnih odnosa, njegovi istraživački radovi se bave državom, globalizacijom i savremenom međunarodnom istorijom. Među njegovim publikacijama izdvajaju se East Asia's Reemergence (Polity Press, Cambridge and New York, 2016) i Power, Profit and Prestige: a History of American Imperial Expansion (Pluto Press, London, 2010). Sarađuje sa mesečnikom Le monde diplomatique, čiji je bio urednički savetnik između 1999 i 2013.

Detalji

Datum:
3. decembra
Vreme:
10:00 - 12:00
Web sajt
https://zoom.us/meeting/register/tJEpde-urzsrGtMlUbrqKxJBiphBaf7i2sqD

Mesto

Online

Organizator

IFDT