Loading Događaji

« All Događaji

  • Ovaj događaj je prošao.

Sonja Jankov: Odbačeno, odbacivanje i telo: sećanje na Holokaust kroz savremenu umetnost

17. februara 12:00 - 14:00

Predavanje polazi od teorijskog okvira odbačenog (abject) prema Juliji Kristevi i Halu Fosteru. Kristeva odbačeno posmatra kao nešto između subjekta i objekta, nešto što se mora odbaciti da bismo bili ono što jesmo (na primer, pobačeni fetus), ali što biva sublimirano u umetnosti. Foster odbačeno povezuje sa Žak Lakanovom definicijom Realnog i posmatra kako umetnost XX veka povezuje ova dva pojma. Prema Fosteru, Realno prodire u umetničke prakse putem oštećenog mrtvog tela i traumatizovanog subjekta. U susretu sa osakaćenim i odbačenim mrtvim telom, gledalac biva uznemiren, ali iz tog susreta izlazi kao preživeli svedok, to jest kao traumatizovani subjekt, jer se trauma drugog ne može dovesti u pitanje – može se samo identifikovati sa njom ili ne. Iz tog razloga, umetnost koja se fokusira na odbačeno se, prema Fosteru, razvija u dva pravca: na identifikovanje sa odbačenim i na hvatanje odbacivanja u delu. Sledeći ovo, predavanje se fokusira na savremene umetničke radove koji evociraju Holokaust, kroz prikaz indeksnih znakova tela (odeća, kosa, nameštaj, aksesoari) kao pokazatelja odsustva tela, to jest odsustva ljudi, i kroz prikazivanje akta odbacivanja. U prvom delu, predavanje se okreće umetničkim instalacijama za koje su umetnici svesni da nose jaku reminiscenciju na Holokaust, ali koje primarno ukazuju na odstranjivanje Drugih i drugačijih u sadašnjim društvima. Predavanje se potom okreće radovima koji prikazuju pojedinačne priče – ponižavanje Jevrejina u centru Beča 1938. godine kada je Nemačka anektirala Austriju i život Ane Frank u kući u kojoj se skrivala. Postavljajući gledaoce u centar ovih dešavanja i ambijenata, primenom relacione estetike (Nikolas Burio), umetnici suočavaju posetioce sa odbačenima i postavljaju ih u akt odbacivanja. U predavanju se zaključuje da savremene umetničke prakse evociaju sećanje na Holokaust, radije nego da pokušaju da ga reprezentuju, upozoravajući da je Holokaust nešto što su ljudi izvršili nad ljudima i upozoravajući da se i dalje u svetu dešavaju etnička čišćenja i masovna ubijanja politički nepodobnih. Asocijativno povezujući Holokaust sa savremenim dešavanjima u svetu, to jest sa dešavanjima sa kojima je umetnost XXI veka savremena, umetničke prakse podsećaju zašto Holokaust ne treba da se zaboravi niti ponovi.

Sonja Jankov (1985) je doktorand Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Volontirala je i radila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (2012-2015) i spoljni je saradnik brojnih institucija i nezavisne scene u regionu. Kao rezident je boravila u Poljskoj, Rumuniji, Austriji i Hrvatskoj, a provela je i godinu dana usavršavajući se na Centru za kritičku teoriju u Pragu (2008/2009). Kao nezavisni kustos je realizovala izložbe u MMSU – Rijeka, Galeriji Kazamat – Osijek, Pogonu Jedinstvo – Zagreb, Kulturnom centru Beograda, Galeriji savremene umetnosti – Pančevo, Galeriji Remont – Beograd. Autor je nekoliko naučnih radova objavljenih u nacionalnim i inostranim časopisima, među kojima su najnoviji “Choreographic and Spatial Layers in Jasmina Cibic's Screendance The Pavilion” (Život umjetnosti 106/2020), „Citiranje arhitekture kao umetnička i interpretativna strategija u savremenoj skulpturi: primer Radoša Antonijevića“ (Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 48/2020), „Die Untermenschen i fantastično kao metod društvene kritike u filmu Jojo Rabbit“ (Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 63/2020). Živi u Novom Sadu.

Detalji

Datum:
17. februara
Vreme:
12:00 - 14:00
Web sajt
https://zoom.us/meeting/register/tJYof-ChqT4jGdIHazF0vwXHm8eegd7Y-fG6

Mesto

Online

Organizator

IFDT