Evropa u nastajućem svetskom poretku

Ova međunarodna konferencija je sabrala na jednom mestu filozofe, sociologe, pravnike, politikologe i ekonomiste koji nastoje da pruže odgovore na neka izuzetno složena pitanja koja se tiču Evrope, njene zajednice kao i njenog mesta u složenom svetskom poretku (ili haosu) koji nastaje. Na kojoj će viziji Evropa nastaviti da izgrađuje svoju budućnost? Koji normativni poredak će prevladati u socijalnoj oblasti, koja će biti ključna osobenost njenog identiteta? Da li se Evropa kreće ka hegemonišućem monolitnom religioznom identitetu? Da li bi Evropa mogla da bude zamišljeni centar novog demokratskog podstreka i za preostali svet? Da li Evropa može da predstavlja sasvim mirnu demokratsku zajednicu a da i dalje teži moći na svetskom nivou? Ili će naprosto postati ekonomsko carstvo „bez granica“?

Šta je Evropa danas? U doba najobimnijeg proširenja Evropske zajednice (EU), francuski antropolog Mark Abeles [Marc Abeles] zajedljivo je primetio da Evropi nedostaje jasan identitet te da ona stoga stremi svrhovitosti bez kraja (une finalité sans fin). Izgleda da je to još uvek slučaj. „Evropa“ predstavlja loše definisani predmet: dok zadržava suštinske osobenosti tradicionalne nacije zasnovane na međudržavnom sistemu, ona istovremeno predstavlja i trans-nacionalni projekat, jedinu istinski kosmopolitsku i multikulturalnu regiju u svetu koja postaje sve zatvorenija i zazire od drugih. Sebe proglašava za istorijski izvor i centar demokratskih političkih vrednosti i ljudskih prava iako pati od hroničnog „demokratskog deficita“. Objavljuje vrline i specifičnosti sopstvenog „socijalnog modela“ iako se i sâma, poslednjih nekoliko decenija, približava neoliberalnim normama koje je udaljavaju od socijalne pravičnosti. Štaviše, iako želi da igra jednu od glavnih uloga na svetskoj sceni, Evropska zajednica ne predstavlja ubedljivu moć i nije ubedljivi igrač tako da izgleda kao da je izabrala da se povuče iz svetske istorije.

Proces ujedinjenja nije pružio odgovore ni na jedno od ovih pitanja i na ove paradokse. Evropa je i dalje u potrazi za svojim identitetom, svojim socijalnim modelom i dalje utvrđuje svoje granice.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju je organizovao konferenciju u saradnji sa CELAP-om, Univerzitetom u Beogradu i Institutom za filozofiju u Ljubljani.

Opšte informacije i organizacija
Prof. Jovan Babić
(Univerzitet u Boegradu)
E-mail: jbabic@sezampro.rs
Dr. Petar Bojanić
(Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu)
Email: bojanic@instifdt.bg.ac.rs
Prof. Rado Riha
(Inštitute za filozofijo, Ljubljana)
Email: rriha@zrc-sazu.si

Scientific Comittee
Dr. Philip Golub
(Institut za evropske studije, Univerzitet Pariz VIII)
Dr. Ðorde Sibinović
(Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, Beograd)
Mr. Ivan Vejvoda
(Balkanski fond za demokratiju, Beograd)

 

PROGRAM KONFERENCIJE