Evropsko društveno istraživanje (ESS)

Institut za filozofiju i društvenu teoriju postao je član nacionalnog istraživačkog konzorcijuma koji je zadužen za koordinaciju i sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji.

Evropsko društveno istraživanje (ESS) predstavlja teorijski i metodološki najobuhvatnije međunarodno komparativno istraživanje društvenih pojava, koje se u kontinuitetu sprovodi od 2002. godine (kroz dvogodišnje istraživačke talase). Usled metodološke rigoroznosti i teorijske sveobuhvatnosti, Evropska komisija (European Commission) je prepoznala ESS kao jedan od ključnih izvora podataka na temelju kojih je moguće pratiti trendove u društvenom razvoju i formulisati praktične politike na nivou Evropske unije. Iako je istraživanje do sada sprovedeno u 37 evropskih zemalja, Srbija nije bila uključena ni u jedan od talasa istraživanja.

Usled značaja koje istraživanje ima ne samo sa stanovišta prikupljanja relevantnih podataka o društvu već i zarad povezivanja akademskih institucija i istraživača iz Srbije sa relevantnim evropskim akademskim istraživačkim mrežama (kao deo šireg procesa evropskih integracija), konzorcijum je inicirao pristupanje Srbije tokom devetog istraživačkog talasa (2017/18). Sprovodjenjem istraživanja unapredićemo standarde u istraživanjima u društvenim nauka i priključujemo se najprestižnijoj istraživačkoj zajednici u oblasti društvenih nauka.

Konzorcijum čine Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Institut društvenih nauka i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Realizaciju su omogućili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i PERFORM.