Brubaker Rogers

Rodžer Brubejker je profesor sociologije i predsednik UCLA fondacije na Univerzitetu u Kaliforniji u Los Anđelesu. Naširoko je pisao o društvenoj teoriji, imigracijama, građanstvu, nacionalizmu i etnicitetu. Brubejker je predavao na UCLA od 1991-e. Pre dolaska na UCLA je bio mlađi kolega u Društvu kolega Univerziteta Harvard (1988-1991). Nagrađen je Mekartur stipendijom, (1994-99), Predsedničkom nagradom za mlađe istraživače od strane Nacionalne naučne fondacije (1994-99), stipendijama Centra za napredne studije u bihevioralnim naukama (1995-96), Džon Simon Gugenheim memorijalne fondacije (1999-2000) i Naučnog fakulteta u Berlinu (2016-2017). 2009-e je izabran za Američku akademiju nauka i umetnosti. Brubejker je stariji urednik časopisa Theory and Society i član uredničkog odbora većeg broja časopisa.

Bubejkerova poslednja knjiga Grounds for Difference (2015) je nastala iz tri nove teme rada, bavljenje sa tri sve istaknutija konteksta savremene politike razlike: povratak nejednakosti, povratak biologije i povratak svetog. Uvod možete pročitati ovde. Seminar o ovoj knjizi će biti organizovan u okviru konferencije.