Milanović Branko

Branko Milanović (1953), jedan je od vodećih savremenih svetskih ekonomista. Ekonomski fakultet završio je 1977. godine na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirao na istom fakultetu tezom o ekonomskoj nejednakosti u Jugoslaviji 1987. godine. Od 1990. godine radi u istraživačkom departmanu Svetske banke u Vašingtonu, u odeljenju koje se bavi analizom siromaštva, nejednakosti i anketama o domaćinstvima. (visiting presidential professor at City University of New York Graduate Center and affiliated senior scholar at the Luxembourg Income Study)

Već deset godina predaje kao profesor po pozivu na Univerzitetu Džon Hopkins, a od 2005. i na Univerzitetu Marilend i u Karnegijevoj zadužbini za međunarodni mir u Vašingtonu. Objavio je veliki broj članaka o metodologiji merenja nejednakosti i analizi nejednakosti prvo u zemljama u tranziciji, a zatim i o globalnoj nejednakosti i globalizaciji.

Autor je više knjiga, među kojima su Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy (1998) Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality (2005), Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization (2016) koju je izdala Akademska knjiga (2016).