Wolff Johnatan

Džonatan Volf (Johnatan Wolff) je profesor na University College London. Svoju master tezu odbranio je kod profesora Džeralda Alana Koena (Gerald Allan Cohen). Bio je sekretar Britanskog filozofskog društva i urednik u Aristotelian society. Trenutno je član britanskog saveta za bioetiku (The Nuffield Council on Bioethics). Osnovna polja njegovog interesovanja su pitanja nedostatka (disadvantage), ravnopravnosti i javne politike u donošenju odluka
(decision making), kao i marksističke filozofske teorije.

Objavio je kritiku Roberta Nozika (Robert Nozick) pod naslovom „Robert Nozik: svojina, pravda i minimalna država“ (Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State,1991). Zatim knjige „Zašto danas čitati Marksa“ (Why Read Marx Today, 2002), „Nedostatak“ (Disadvantage, u koautorstvu sa Avner de Šalit (Avner de Shalit), 2007), „Etika i javna politika: filozofsko istraživanja“ (Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry, 2011) i „Ljudsko pravo na zdravlje“ (Human Right to Health, 2012). Bio je i urednik dva zbornika o filozofiji politike: „Uvod u filozofiju politike“ (Introduction to Political Philosophy, 1996) i „Političko mišljenje“ (Political Thought, 1999).