Filip Ejdus: Gospodari prstenova i svetska politika

Filip Ejdus je asistent i doktorant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je međunarodne odnose na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) kao i na Institutu za političke studije u Parizu (Sciences po Paris). Urednik je časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana i edicije Beogradske studije bezbednosti. Autor je i urednik nekoliko knjiga i naučnih radova iz oblasti evropskih integracija, međunarodnih odnosa i studija bezbednosti. Član je Foruma za međunarodne odnose, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Unije evropskih federalista u Srbiji.