Filozofija i društvo broj 1, 2005.

STEREOTIPI NACIJE: TIPOLOGIJE I NARACIJE
DEKART: ASPEKTI FILOZOFIJE
STUDIJE I ČLANCI

 

STEREOTIPI NACIJE: TIPOLOGIJE I NARACIJE

„Crno-beli svet: Prilog istoriji dualnih tipologija nacionalizma“
Milan Subotić
str. 9–64
PDF 245 KB

„The social origins and political uses of popular narratives on Serbian disunity“
Slobodan Naumović
str. 65–104
PDF 191 KB

„O nemim i glasnim stereotipima: Konstruisanje “etničkog karaktera” u usmenoj književnosti“
Gordana Đerić
str. 105–120
PDF 90 KB

DEKART: ASPEKTI FILOZOFIJE

„Dodir duše i tela“
Jasna Šakota-Mimica
str. 123–156
PDF 153 KB

„Dekartove večne istine, stvorene i nestvorene“
Predrag Milidrag
str. 157–175
PDF 103 KB


STUDIJE I ČLANCI

„Kritika intuitivnog uma“
Aleksandar Dobrijević

str. 179–226
PDF 207 KB

Jedna romska glavobolja: Romi u traganju za ličnim dokumentima, posebno Romi raseljeni sa Kosova“
Božidar Jakšić

str. 227–250
PDF 108 KB