Filozofija i društvo broj 2, 2005.

POLITIKA I SVAKODNEVNI ŽIVOT – TRI GODINE POSLE

Golubović Zagorka
„Rezultati demokratske tranzicije kroz prizmu građana Srbije 2005”
str. 13-44
PDF 130 KB

Spasić Ivana
„Politika i svakodnevni život u Srbiji 2005: odnos prema političkoj sferi, promena društvenog poretka, javnost”
str. 45-74
PDF 124 KB

Jarić Isidora
„U kandžama izneverenih očekivanja”
str. 75-87
PDF 78 KB

 

STUDIJE I ČLANCI
Stupar Milorad
„Liberalizam i globalizacija” 
str. 91-107
PDF 91 KB

Radojičić Mirjana
„Nevladine organizacije i politika interpretiranja novije južnoslovenske prošlosti”
str. 109-125
PDF 96 KB

Bojanić Petar
„Prevođenja rata u mir: vratiti mirno za drago”
str. 127-161
PDF 193 KB

Bošković Dušan
„Socijalistički realizam i Sreten Marić”
str. 163-187
PDF 125 KB

PRIKAZI
Spasić Ivana
V. P. Gagnon Jr., The myth of ethnic war: Serbia and Croatia in the 1990s, Cornell University Press, Ithaca and London, 2004, 217 str.
str.191-195
PDF 49 KB