Filozofija i društvo broj 3, 2009.

UNIVERZITET U REFORMI: EMPIRIJA I ISTORIJA

STUDIJE I ČLANCI

POLEMIKA

PRIKAZI

UNIVERZITET U REFORMI: EMPIRIJA I ISTORIJA

„Uslovi rada nastavnog osoblja na Univerzitetu u Beogradu: Evaluacija rada nastavnika”
Ana Janković, Isidora Jarić
str. 3–22
PDF

„Uslovi rada nastavnog osoblja na Univerzitetu u Beogradu: Odnos prema upravi”
Isidora Jarić
str. 23–39
PDF

„Jaspersov pokušaj rehabilitacije ideje univerziteta”
Marinko Lolić
str. 41–59
PDF

Studije i članci

„Personal Identity and Eastern Thought”
Carlos João Correia
str. 63–81
PDF

„A Philosophical Approach to the ‘Religion–National Mythology’Synthesis”
Nonka Bogomilova
str. 83–96
PDF

„Diagramme et agencement chez Gilles Deleuze. L’élaboration du concept de diagramme au contact de Foucault”
Igor Krtolica
str. 97–124
PDF

„Walter Kaufmann and the Future of the Humanities”
David Pickus
str. 125–142
PDF

„’Duh’ i ‘slovo’ moralnog zakona.  i komentar u hermeneutici nemačkog idealizma (I) ”
Vladimir Milisavljević
str. 143–157
PDF

„Da li se vrlina može naučiti? ”
Aleksandar Nikitović
str. 159–183
PDF

„Serlovo shvatanje institucionalne realnosti”
Ivan Mladenović
str. 185–198
PDF

„O održivosti identiteta”
Jelena Đurić
str. 199–222
PDF

„Kapitalizam i opravdavanje”
Ana Birešev
str. 223–244
PDF

Polemika

„O jezičko-ekspresivnom paternalizmu: Replika Mihailu Markoviću”
Aleksandar Prnjat
str. 247–250
PDF

Prikazi

„Titostalgija”
Todor Kuljić
str. 253–257
PDF

Uputstvo za autore
str. 259–261
PDF