Filozofija i društvo I, 1987.

POSVEĆENO PROFESORU MIHAILU MARKOVIĆU

Napomena izdavača
PDF

[Anonim]: Mihailo Marković, Biografija. Objavljeni radovi
PDF

William Leon McBride
„Markovićev jezik i duh zajednice”
PDF

Zagorka Golubović
„Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti”
PDF

Richard Bernstein
„Filozofija: istorijska disciplina?”
PDF

Ljubomir Tadić
„Socijalizam i plebiscitarni cezarizam”
PDF

Albrecht Wellmer
„Jezik i intersubjektivnost”
PDF

Dragoljub Mićunović
„Polis – između zajednice i države”
PDF

Svetlana Knjazeva
„Čovek kako prirodno biće”
PDF

Svetozar Stojanović
„Zatvorena ili otvorena dijalektika?”
PDF

Aleksandar Kron
„Temporalne modalnosti i modalni vremenski operatori”
PDF

Nebojša Popov
„Unutarnja i spoljna sloboda”
PDF

Vojislav Koštunica
„Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam”
PDF

Zoran Đinđić
„Zajednica, priroda, građanski rat – Hobbes i Marx”
PDF

Milan Subotić
„Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka”
PDF

Laslo Sekelj
„Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata”
PDF

Slobodan Simović
„Problem totaliteta”
PDF

Božidar Jakšić
„Jugoslavija – kako je video Sima Marković”
PDF