Filozofija i društvo VI, 1994.

TEORIJSKE PRETPOSTAVKE RAZUMEVANJA RASPADA JUGOSLAVIJE

Napomena redakcije
PDF

Božidar Jakšić
„Teorijske pretpostavke razumevanja raspada Jugoslavije“
PDF

Svetozar Stojanović
„Glavni činioci nasilnog raspada Jugoslavije“
PDF

Johan Galtung
„Četiri teze o jugoslovenskoj krizi“
PDF

Zagorka Golubović
„Nekoliko teza o teorijskim pretpostavkama za slom Jugoslavije“
PDF

Laslo Sekelj
„Uzroci raspada Jugoslavije“
PDF

Andrija Krešić
„Zašto je Jugoslavija dvaput propadala?“
PDF

Desimir Tošić
„Više praktičke nego teorijske pretpostavke“
PDF

Božidar Jakšić
„Omladina između rata i mira – slučaj bivše Jugoslavije“
PDF

Momčilo Zečević
„O uzrocima jugoslovenske krize u istoriji i istoriografiji“
PDF

Branko Petranović
„Unutrašnje i međunarodne pretpostavke raspada dve Jugoslavije“
PDF

Nikola B. Popović
„Ideal jednonacionalne države – kob Jugoslavije“
PDF

Đoko Tripković
„Komunisti, nacionalisti i raspad Jugoslavije“
PDF

Branko Kovačević
„Uticaj boljševickog rješavanja „nacionalnog pitanja“ na raspad Jugoslavije“
PDF

Đorđe Stanković
„Vojno-politički centar moći na jugoslovenskom prostoru u 20. veku“
PDF

Miroslav Hadžić
„Ratni udeo JNA“
PDF

Ljubomir Madžar
„Ekonomski aspekti raspada Jugoslavije “
PDF

Pavle Vasić
„Prikriveni uzroci ekonomskog kolapsa Jugoslavije“
PDF

Milan Popović
„Raspad Jugoslavije u svetsko-sistemskoj perspektivi“
PDF

Milan Šahović
„Prilog diskusiji o uzrocima raspada federativne Jugoslavije“
PDF

Mijat Šuković
„Činjenice za osvjetljavanje i razumijevanje koncepcije federacije u ustavu SFRJ iz 1974“
PDF

Mijat Damjanović
„Kraj krhkog mozaika“
PDF

Valentina Krtinić
„Raspad Jugoslavije i integrativni procesi“
PDF

Jovica Trkulja
„Dileme kraja Jugoslavije“
PDF

Nada Novaković
„Dezintegracija jugoslovenskog radništva“
PDF

Velimir Ćurgus Kazimir
„Elita u zemlji iza ogledala“
PDF

Dragoljub B. Đorđević
„Religijsko-crkveni kompleks, raspad Druge i budućnost Treće Jugoslavije (fragmenti)“
PDF

Dragan Žunić
„Teorija i metafora. Sociološko-književna hermeneutika i razumevanje raspada“
PDF

Đokica Jovanović
„Sunovrat u zajednicu“
PDF

Milenko Karan
„Prilog raspravi“
PDF

Zoran Obrenović
„Raspad Jugoslavije i politička nespremnost srpske elite na izazove raspada“
PDF