Filozofija i društvo, Volume 22, Broj 3 (2011)

 

SAGLASNOST I LEGITIMNOST: POVODOM KNJIGE M. STUPARA FILOZOFIJA POLITIKE
STUDIJE I ČLANCI
 

 

 


SAGLASNOST I LEGITIMNOST: POVODOM KNJIGE M. STUPARA FILOZOFIJA POLITIKE

Priredio Ivan Mladenović

Milorad Stupar „Ugovorna teorija u širem kontekstu – neka pojašnjenja i razmišljanja”
str. 3–9
PDF 377 KB

Michal Sládeček „Republikanstvo, apsolutizam i liberalizam: Hobs i Kant o stanju rata i mira”
str. 11–25
PDF 437 KB

Aleksandar Dobrijević „Kontraktualizam versus kontraktarijanizam”
str. 27–44
PDF 438 KB

Igor Živanović „Platon, Makijaveli i makijavelizam”
str. 45–67
PDF 455 KB

 

STUDIJE I ČLANCI

Ivan Mladenović „Izbeljivanje preferencija: Zašto deliberativna procedura treba da obuhvati preferencije kojima se izražavaju lični interesi”
str. 71–93
PDF 425 KB

Sanja Petkovska „Demokratija i politika razlike – kroz prizmu aktuelnog stanja”
str. 95–119
PDF 511 KB

Dušan Bošković „Intelektualci u vlasti: Društveni obrasci u formativnim godinama druge Jugoslavije”
str. 121–135
PDF 432 KB

Mirjana Radojičić „‘Rat na granici prava i morala’? Agresija NATO­a na SRJ u međunarodno–etičkoj perspektivi”
str. 137–160
PDF 485 KB

Hicham-Stéphane „Afeissa Du possible, sinon j’étouffe! l’écologie politique au temps des catastrophes”
str. 161–173
PDF 448 KB

Jelena Đurić „Antropo(bio)centrizam i odnos sa okolinom”
str. 175–192
PDF 436 KB

Bojana Radovanović „Human Development Index as a Measure of Human Development”
str. 193–208
PDF 474 KB

Milotka Molnar Sivč „Ideja obrazovane javnosti u Mekintajerovoj kritici prosvetiteljstva”
str. 209–234
PDF 479 KB

Predrag Milidrag „Dekartova idea i reprezentacije stvari”
str. 235–266
PDF 508 KB

Rastko Jovanov „Ostatak negativnosti i „srećan ishod“. Pojavna dijalektika suverenih država u Hegelovoj Filozofiji prava”
str. 267–290
PDF 476 KB

Uputstvo za autore
str. 291–294
PDF 304 KB