Filozofija i društvo XVI, 2000.

INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI IDENTITET U POSTKOMUNIZMU

Marinko Lolić
„Hegelovo shvatanje jezika i problem identiteta”
PDF

Mile Savić
Praxis filozofija izvan svoje epohe”
PDF

Milorad Stupar
„Završna razmatranja sa rada na projektu ‘Pojmovno određenje političkog identiteta’”
PDF

Dušan Bošković
„Epilog”
PDF

Milan Vukomanović
„Religija, konflikt, identitet”
PDF

Jelena Đurić
„U potrazi za identitetom”
PDF

Ivana Spasić
„Rastočena svakodnevnica”
PDF

Časlav D. Koprivica
„Kraj dvadesetog stoljeća: preporod partikularističkih samointerpretacija”
PDF

Mirjana Radojičić
„‘Individualni i kolektivni identitet’ – pet godina posle”
PDF

STUDIJE I ČLANCI

Stjepan Gredelj
„Politička kultura građana Srbije”
PDF

IZ RADA INSTITUTA

Draško Grbić
„Razgovori ponedeljkom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju”
PDF

POLEMIKA

Božidar Jakšić
„Osvrt na prilog o Naučnoj tribini Instituta”
PDF