Florian Bieber Da li postoji novi nacionalizam?

Nacionalizam oblikuje moderan svet poslednja dva veka, u isto vreme menjajući se i prilagođavajući se. Porast nacionalizma u svetu poslednjih godina, u kombinaciji sa liberalizmom, populizmom i autoritarizmom, postavlja pitanje da li su to nove forme nacionalizma ili kako se objašnjava globalni uspeh nacionalizma. Predavanje će se baviti novim nacionalizmima i diskutovaće se novi aspekti kao i linije kontinuiteta. Posebno će se pokazati kako nacionalizam u Evropi instrumentalizuje koncept Evrope i kako uramljuje nacionalističke pokrete kao evropeističke.
Florijan Biber je profesor jugoistočne evropske istorije i politike i direktor centra za jugoistocne ervopske studije na Univerzitetu Grac u Austriji. Biber je Jean Monnet Chair u projektu evropeizacija jugoistočne Evrope kao i koordinator za Balkan u okviru Europe Policy Advisory Group (BiEPAG). Radio je u evropskom centru za manjinske politike i predavao na univerzitetu Kent (VB). Gostujući profesor je na programu za studije nacionalizma na CEU. Bio je gostujući profesor na LSE i Nju Jork univerzitetu kao i Luigi Einaudi Chair na Kornel univerzitetu. Autor je “Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends,” Ethnopolitics, 17:5 (2018), 519-540 i knjige Debating Nationalism. The Global Spread of Nations (Bloomsbury 2020).