Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (GenLab) se teorijski i empirijski bavi problemima roda kroz interdisciplinarna i primenjena istraživanja. Poseban interes GenLaba leži u poboljšanju položaja i umrežavanju akademskih radnica, u kom je duhu osnovana mreža UdruŽene za znanje. Lab prati svetska i lokalna zbivanja u vezi s antirodnim politikama i na tom polju razvija aktivnu saradnju s univerzitetskim centrima, posebno u jugoistočnom evropskom regionu.

Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama na akademski i interdisciplinarni način pristupa proučavanju roda, njegovoj konceptualnoj i doslovnoj interakciji sa drugim socijalno-političkim kategorijama, te rodno zasnovanom nasilju i antirodnim politikama.

Kombinacija kontinuiranih empirijskih istraživanja i teorijskih analiza, primena istraživačkih rezultata u polju praktičnih politika, profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju i naučnoistraživačkim ustanovama, kao i međunarodna saradnja sa različitim stručnim mrežama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka razlikuju delovanje Instituta u ovoj oblasti u odnosu na druge slične centre u zemlji i regionu.

Delovanje Laboratorije za istraživanja roda pri Institutu ima za cilj:

  • Sprovođenje primenjenih i teorijskih multidisciplinarnih istraživanja koji bi omogućili unapređenje korpusa naučnog znanja o rodu, antirodnim politikama i rodno zasnovanom nasilju u različitim društveno-političkim i kulturno-istorijskim kontekstima;
  • Unapređenje programskih sadržaja o rodu na postdiplomskim studijama, a sa njima i dalje proizvodnje znanja u ovoj oblasti;
  • Unapređivanje i širenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti rodnih studija i istraživanja;
  • Poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice i drugih sfera društva s ciljem unapređenja stanja rodne ravnopravnosti;
  • Podrška domaćim profesionalnim udruženjima i stručnoj javnosti u primeni prethodno navedenih (sa)znanja.

 

U skladu sa navedenim ciljevima, glavne aktivnosti GenderLab-a uključuju sledeće projekte:

Koordinatorka:

Sekretarka:

Članovi:

Spoljni saradnici:
Selena Špica (Universite Paris 8, Laboratoire d’etudes de genre et de sexualite (LEGS))
Biljana Stanković (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Bosiljka Đikanović (Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
Đurđa Trajković (Rekonstrukcija ženski fond)
Dušan Maljković (Srednja škola “Dositej”)
Bojan Todorović (Osma beogradska gimnazija)
Melita Ranđelović (Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Beograd)
Ana Bukvić (Ustanova za decu i mlade “Sremčica”, Beograd)
Violeta Bogdanović Šutković (Peta ekonomska škola “Rakovica”, Beograd i Ekonomska škola “Nada Dimić”, Zemun, Beograd)