Gerard Bensussan: Marx et la sortie de la philosophie (Marx and the exit of philosophy)

Predavanje je na francuskom uz obezbeđen engleski prevod teksta.

Izlaganje će započeti pitanjem kojim započinje i Bensisanova knjiga o Marksu Marx le sortant (2007). Da li je još uvek vredno čitati ili iznova čitati Marksa? Gde i kako se može razumeti njegovo mišljenje nakon iskušenja njegovog „neuspeha“ („neuspeha“ određenog samim svojim imenom i označenog u tragičnim istorijskim dešavanjima)? Ne uklanja li ovaj „neuspeh“ „marksizma“ neophodnost mišljenja sa drugim misliocima, i neophodnost drugačijeg mišljenja, to jest, onog o reorijentisanju same Marksove misli u svetlu katastrofe i sveta nakon kolapsa same Marksove misli? Nije li njegov „neuspeh“ konačno urušio sve mogućnosti da mislimo Marksa za naše vreme i za nas (Hegelovim rečima, kako se može regulisati/kako se može vladati odnosom sa velikim mislima koje su nam prethodile)? Bensisanovo (ponovno) čitanje Marksa podstaknuto je drugačijim pogledom. Ono se uglavnom bavi ispitivanjem propale misli i odmeravanjem njene „propasti“, u onoj meri u kojoj bi ona imala veću filozofsku vrednost od „uspeha“ i „pobede“, kako je Hajdeger rekao za Šelinga.

Žerar Bensisan (Gerard Bensussan) (1948) je profesor filozofije na Université Marc-Bloch u Strazburu i gostujući profesor na različitim univerzitetima, a istovremeno je i istraživač u okviru CNRS (Husserl Archives, ENS). Bavi se i prevođenjem. Oblasti interesovanja su: nemačka i jevrejska filozofija (Šeling, Hajdeger, Rozencvajg, Benjamin…), marksizam, praktička filozofija, mesijanizam. Jedan je od osnivača Parlamenta filozofa u Strazburu. Autor je dvanaest knjiga. Glavna dela: Dictionnaire critique du marxisme (sa Žorž Labika), Franz Rosenzweig. Existence et Philosophie, Le temps messianique. Temps historique et temps vécu, Qu’est-ce que la philosophie juive?, Marx le sortant.