Godišnji seminar: Retorike emancipacije vs. retorike mizoginije

Sanja Milutinović Bojanić

Akademija primjenjenih umjetnosti/Centar za napredne studije Jugoistočne Europe, Sveučilište u Rijeci