Gostovanje Grupe za studije angažovanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Grupa za studije angažovanosti gostovaće u ponedeljak, 16. oktobra, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radionica o angažovanosti zamišljena je kao prostor za zajedničko promišljanje angažovanosti iz različitih disciplinarnih pristupa, čime se dodatno uspostavlja proaktivna saradnja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju sa istraživačkim institucijama sa prostora bivše Jugoslavije.

Početnu tačku radionice predstavljaju sledeća pitanja: Kolika je heuristička plodnost pojma angažmana i koje su diferencijalne karakteristike pojma angažmana u odnosu na srodne koncepcije – društvenih pokreta, protesta, aktivizma? U čemu se sastoji senzibilitet pojma angažmana spram novijih formi političkog delovanja (koje često u sebi sintetizuju više klasičnih oblika delovanja)? Kakva je veza između aktivizma i akademije i koji su izazovi i mogućnosti kombinovanja aktivizma i naučnih istraživanja?

Učešće u radionici će uzeti Paul Stubbs (Ekonomski institut u Zagrebu), Danijela Dolenec (Univerzitet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti), Branka Galić (Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet), Petra Rodik (Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet), Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Marjan Ivković (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) i Jelena Ćeriman (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju).

Razgovor će moderirati Kruno Kardov (upravnik Odseka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu).