Gostovanje grupe za studije angažovanosti

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:

Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin)

Može li društveni angažman da predstavlja izazov za neoliberalnu demokratiju?

Berlin
9. decembar 2016.

Grupe za studije angažovanosti organizuje seminar u saradnji sa Naučnim centrom za istraživanje društva u Berlinu, sa namerom da se uvede ideja o studijama društvenog angažmana, tražeći nove ideje i potencijalne partnere za napredovanje ove prospektivne oblasti studija. Glavni cilj sastanka nije samo da se uspostavi prijateljska akademska saradnja, već i da se omogući kritička upotreba specifične forme društvenog angažmana koji predstavlja izazov za demokratiju u savremenom svetu. U skladu sa tim, na radionici će se apostrofirati pitanja zasnovana na razumevanju „anti-instrumentalnog“ društvenog angažmana kao prodorne putanje za napredovanje demokratije.

Učesnici: Wolfgang Merkel, Julia Haarbrücker, Thamy Pogrebinschi (WZB), Andreas Schäfer, Eva Fon Redecker (Humbolt University Berlin), Thorsten Wilhelmy (Wissenschaftskolleg zu Berlin), Alekxander Dunst (University of Paderborn),Petar Bojanić, Marjan Ivković, Gazela Pudar, Srđan Prodanović, Aleksandar Pavlović, Jelena Vasiljević i Igor Cvejić (IFDT)