Hajrudin Hromadžić: Kojim jezikom ‘govori’ tzv. tranzicija?

Predavanje će biti bazirano na predstavljanju rukopisa u nastajanju koji je zamišljen i koncipiran kao nepretenciozni abecedarij tranzicije, svojevrsni pojmovnik s više desetina odabranih, reprezentativnih termina i koncepata koji obilježavaju i simboliziraju „našu tranziciju“, tranziciju prostora bivše socijalističke Jugoslavije tijekom proteklih nekoliko desetljeća, a sve s ambicijom pokušaja da se ponudi odgovor na pitanje kojim to jezikom ‘govori’ tranzicija. Tranziciju pritom tretiramo kao krovni pojam-kišobran, ali i ideologem!, koji uokviruje široku paletu terminoloških rješenja, prepoznatljivog javno-medijskog diskursa, općih riječi i mjesta… Zanimat će nas kojim jezikom govori ideologija tranzicije našeg vremena i prostora, kojim se diskurzivnim rješenjima koristi i za kojim politikama jezika i stvaranja značenja poseže. To nas upućuje na potrebu za razumijevanjem, interpretacijom i smještanjem tranzicije u relacijski i problemski suodnos s fenomenima aktualne hegemonije razvidnim kroz procese restauracije liberalnog kapitalizma, to jest vrijednostima koje obilježavaju taj sustav poput aproprijacije i perpetuiranja kapitala, privatizacijskih procesa u tranziciji, komercijalizacije i komodifikacije sve širih aspekata društvenog života (uključujući javna dobra, zdravstvo, obrazovanje, socijalne usluge…), trendova neokolonijalizma i autokolonijalizma, društvene pauperizacije na (polu)periferiji, devastacijskih trendova u kulturi i društvenom životu i tomu slično.
Dr. sc. Hajrudin Hromadžić zaposlen je kao izvanredni profesor na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1999), a doktorirao na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za poslijediplomski studij humanistike u Ljubljani, na programu Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji (2004). Autor je dviju knjiga (Konzumerizam. Potreba, životni stil, ideologija. Jesenski i Turk, Zagreb, 2008; Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla, AGM, Zagreb, 2014), preko četrdeset znanstvenih članaka i prijevoda jedne strip knjige. Izlagao je na pedesetak konferencija, simpozija, kongresa i ljetnih škola u petnaestak zemalja, te je surađivao na četiri međunarodna znanstvena projekta. Područja njegova znanstvenog interesa uključuju kulturalne i medijske studije, kritičku teoriju društva i teorijsku sociologiju. Usavršavao se na studijskim boravcima u Njemačkoj, Rumunjskoj, SAD i Srbiji. Redoviti je vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.