Nagrada „Zagorka Golubović“ Objavljen je novi broj časopisa Filozofija i društvo Vol. 32 No. 1 Zvuk misli - podkast IFDT Targeting Anti-Gender Politics

Najave

26 October 2018

Seminar

Seminar s Mihaelom Cirnom: Borba oko granica. Politička sociologija kosmopolitanizma i komunitarizma Seminar s Mihaelom Cirnom: Borba oko granica. Političk...

O kosmopolitizmu i komunitarizmu danas, o problemu migracija i državnih granica, i o tome kako glob...

Pročitaj više >

29 October 2018

Skup

Emocije i kritika: Osećaji u savremenom društvu

Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju...

Pročitaj više >

31 October 2018

Tribina

„Unutrašnji dijalog" o Kosovu – pregled i ocena

Izlaganje će biti posvećeno pregledu i dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u Srbiji od njegovo...

Pročitaj više >

05 November 2018

Konferencija

Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog prostora Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog p...

U saradnji sa Filozofskim fakultetom Banja Luka, Friedrich Ebert Stiftung i UG Oštra Nula, IFDT org...

Pročitaj više >

06 November 2018

Tribina

Anđelka Badnjar Gojnić - Dijagrami Centra za stanovanje IMS i artikulacija stambene izgradnje u socijalističkoj Jugoslaviji Anđelka Badnjar Gojnić - Dijagrami Centra za stanovan...

Izlaganje se bavi ulogom koju su dijagrami Centra za stanovanje pri Institutu za ispitivanje materij...

Pročitaj više >
Pogledaj sve najave >

Institut u brojkama

61

Objavljenih knjiga od 2011 do danas, od čega je 25% na stranim jezicima.

554

Održanih događaja sa 2119 registrovanih učesnika.

10

Realizovanih projekata, koji su uključili 61 partnera.

Angažovana misao