Seminar o knjizi Orasia Ćeruti Guldberga Mogućnost transkapitalističkog života

Knjiga “Ka transkapitalističkom životu” predstavlja nastavak promišljanja mogućnosti transkapitalističkog života u doba globalne nejednakosti sa fokusom na problem želje i utopije. Autor pokušava da ponovo promisli “pravo na želju“ kao ljudsku dimenziju koja omogućava otvaranja ka utopističkom životu danas, kada su utopije svedene na lažne fantazije realizma. Urgentni zahtev je novo promišljanje ideje utopije kao konstitutivne ljudskoj dimenziji.

Seminar će otpočeti kratkim izlaganjem Horasija Ćeruti-Guldberga, a diskusanti su:

Oskar Barbosa Lisano (Univerzitet u Varšavi, Poljska), Miloš Ćipranić (IFDT), Katarzina Dembizc (Univerzitet u Varšavi, Poljska), Bojana Kovačević Petrović (Filozofski fakultet, Univerzitet Novi Sad), Dejan Mihailović (Tehnološki institut Monterej, Meksiko), Djurdja Trajković (IFDT).

Diskusiju će moderirati Djurdja Trajković (Institut za filozofiju i društvenu teoriju).

Seminar organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji sa Društvom hispanista.

Orasio Ćeruti Guldberg je profesor latinoameričke filozofije, istorije ideja i političke filozofije na Nacionalnom Autonomnom Univerzitetu u Meksiku (UNAM). Nosilac je honoris causa Univerziteta Rikardo Palma u Limi, za doprinos razvitku latinoameričke humanističke filozofije. 2009. postao je generalni sekretar stalnog međunarodnog komiteta amerikanista. Objavio je veliki broj knjiga i članaka, među kojima su: The Utopia of Our America (2002),  Premonition and the Topic of Discovery (2007), Philosophy of the Latin American Liberation (2006), Philosophies from our America (2000), Configurations of a Southern Philosophizing (2006), Democracy and Integration in Our America (essays, 2008), Philosophy for the Liberation – Liberation from Philosophizing? (2008), And We Continue to Philosophize… (2009), Utopia is a Compromise and a Responsible Task (Essays about Utopia V, 2010), Two Hundred Years of the Philosophical Thought of Our America (2011).