Horhe Aroća Sloboda, neophodnost i Drugi: Uvod u kubansku filozofiju

Poslednjih godina, promene u ekonomskih i političkim sferama se dešavaju na Kubi. Međutim, takve transformacije takođe utiču na intelektualna polja, stvarajući, pogotovo u polju filozofije, neophodna pitanja i načine na koje je filozofija podučavana kao i sadržaj koncepata u zemlji koja za sebe tvrdi da je socilalistička i demokratska. Bez sumnje, Kuba je društvo koje prolazi kroz polarizovanu prizmu uzrokujući određenu plastičnost u slici ostrva koja se projektuje na svet. Kubanska duštvena misao je bila inspiracija za revolucionarnu emancipaciju ali i prepreka diktatorskih režima koji karakterišu Latinsku Ameriku prošlog veka. Imajući gore napomenuto u vidu kao i 20. oktobar kao obeležavanja dana kulture, ova prezentacija će se baviti odnosom kubanske kubanske političke i društvene misli sa Latinskom Amerikom i svetom. Potom, predstaviće se generalni prikaz različitih debata kao deo kubanske intelektualne istorije i ponudiće se kritičko ispitivanje njenog filozofksog karaktera. Na kraju, završiće se sa analizom izazova koju čekaju kubansku društvenu misao u budućnosti.

Horhe Aroća je doktorirao filozofske nauke i marksističko-lenjinističku filozofiju. Njegova interesovanja se fokusiraju na latinoameričku filozofiju, istoriju filozofije i kontinentalnu filozofiju. Bio je profesor na Odseku za filozofiju univerziteta u Havani kao i direktor filozofksog programa CALZANS, kulturni centar (Kuba) i Kristofer Kolumbo Univerzitet (Meksiko). Auto je knjige Useless Passion. Death and Freedom in the Philosophical work of Jean Paul Sarte.