Horizonti slobode: Majkl Volzer i Janis Varufakis

U okviru seminara Horizonti slobode, u četvrtak 29. oktobra i u petak 30. oktobra, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Evrope organizuje dva događaja od velike važnosti za domaću naučnu zajednicu u oblasti društvenih i humanističkih nauka. 

Najpre u četvrtak, od 16h putem Zoom platforme, uz učešće nekoliko svetskih, regionalnih i domaćih specijalista, ali i samog autora, razgovarati o knjizi Majkla Volzera Politička akcija: praktični vodič za politiku pokreta. U pitanju je knjiga koja traži promišljanje veze između radikalne promene i praktičnih činova koje angažovana grupa treba da poduzme da bi ostala angažovana.

Majkl Volzer je trenutno jedan od najeminentnijih svetskih filozofa i intelektualaca, profesor emeritus na Prinston Univerzitetu, autor blizu 30 knjiga i preko 300 članaka u najprestižnijim svetskim stručnim časopisima. Skup će moderirari Srđan Prodanović i Marjan Ivković, a zainteresovani mogu pratiti diskusiju na ovom linku: https://zoom.us/j/93531254887.

Dok se kapitalizam transformiše u jedan oblik tehnofeudalizma, dva međusobno suprotstavljena autoritarizma izlaze na površinu. Da li u takvim okolnostima autentična sloboda može da preživi i da kulminira u nekoj progresivoj alternativi za koju se treba boriti?

Janis Varufakis je član grčkog parlamenta,  profesor ekonomije na Univerzitetu of Athens, počasni professor političke ekonomije na Univerzitetu u Sidneju, počasni profesor prava, ekonomije i finansija na Univerzitetu u Torinu i eminentni profesor političke ekonomije po pozivu na Kings Koledžu Univerziteta u Londonu.

Godišnji seminar Horizonti slobode se organizuje u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Evrope.

Pristup praćenju skupa je moguće preko sledećeg linka: https://zoom.us/meeting/register/tJIpfu2prT8jGdFb9Dj9tb5--8I4_8hGe6Uz%20