Horizonti Želje Heterotopije i institucionalna transformacija

U politici i filozofiji, pitanje horizonata, nestajuća tačka koje je uvek van dosega ali koja uspostavlja pravac i vodič, čini se da traži utopijsko mišljenje. Ovo je čudan fenomen jer kako tvrdi Džodi Din, horizonti su realni čak i kada su nemogući, postoje prostorno i vremenski. Da bi ovo dokazala, Din koristi Lakanovski koncept realnog da bi pokazala kako su horizonti svemogući čak i kada ih ne možemo videti. Ovde se ne slažem sa Din. Da ih ne bismo videli kao fiksne i konstantne entitete, slažem se sa Delezom i Gatarijem da horizonti, shvaćeni kao prostori mogućnosti, moraju biti konstruisani kroz komunalne enuncijacije želje. Zajedno sa ovim misliocima, predlažem Fukoov koncept heterotopija, realna ali inverzirana kontra-mesta, kao bolju šemu za mišljenje mogućnosti horizonata.

Polazeći od ove pozicije, ovo predavanje će promišljati konstrukcije otpornih heterotopijskih mesta kroz metodološki pristup institucionalne analize. Dok anti-psihijatrija želi da uništi institucije od spolja, institucionalna analiza želi da transformiše institucije iznutra stvarajući prostor za rekonfiguraciju želje. Koristiću primere iz Zapatista pokreta da pokažem svoje tvrdnje.

Entoni Farameli je predavač na Goldsmiths Univerzitetu u Londonu. Bavi se psihosocijalnom teorijom, francuskom filozofijom i postkolonijalnom teorijom. Autor je Resistance, Revolution and Fascism: Zapatismo and Assemblage Politics i urednik je knjige Spaces of Crisis and Critique: Heterotopias Beyond Foucault.