Identitet – približavanja ontologiji socijalnoga

Druga međunarodna konferencija iz niza „Približavanja ontologiji socijalnoga – fenomenološki pristupi“ (Annäherungen an eine Ontologie des Sozialen – Phänomenologische Zugänge) pod naslovom Identitet   približavanja ontologiji socijalnoga baviće se u uvodnom delu pojmovnim i fenomenološko-metodološkim preliminarnim sporazumevanjem o poziciji ove teme u povesti ideja, u savremenom diskursu i u fenomenološkom pogledu na ovu temu.

Polazeći od toga, konferencija će se posvetiti pažnju i medijalizovanju socijalnoga u pogledu na identitet, kao i na političku dimenziju teme. Ukoliko se pretpostavi da „medijalizovanje“ obuhvata komunikativne forme u kojima se pokazuju i diferenciraju tri tematska polja – takoreći načine u kojima se oblikuju odnos prema svetu, samoodnos i intersubjektivni odnos – onda politički aspekt označava posebnu kategoriju koju karakteriše upravo diferenciranje i napetost u odnosu na pitanje identiteta, na primer u kolonijalizovanju fenomena identiteta kroz aspekte moći.

jezici konferencije: nemački i engleski

Organizatori konferencije: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Centar za pravo, etiku i primenjenu filozofiju (CELAP) i Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar.