Igor Duda: Jadran za radnike. Socijalni turizam u jugoslavenskom socijalizmu

Odmah poslije Drugoga svjetskog rata Jugoslavija je prihvatila ideju o plaćenom godišnjem odmoru i turizmu koji mora postati dostupan svim društvenim slojevima, slijedeći tako politiku niza europskih demokratskih i totalitarnih država iz međuratnoga razdoblja. Uslijedio je dugotrajni proces prosvjećivanja masa, posebno radničke klase nenavikle na turistička putovanja, te upućivanja u vrijednost godišnjeg odmora.
Prihvaćanje suvremenih oblika provođenja slobodnoga vremena i kulture putovanja postalo je tako dijelom znatno širih modernizacijskih procesa, ali i prečica prema višem životnom standardu i dojmu blagostanja.
Vrlo razvijen oblik poticanja na uključivanje u nove prakse svakodnevice bio je sustav socijalnoga turizma koji se temeljio na subvencioniranim cijenama i radničkim odmaralištima. Reakcije radnika bile su različite, ali socijalni turizam pokazao se kao svojevrsna obuka domaćih turista za kasnije komercijalne i individualne oblike ljetovanja na jadranskoj obali.

Igor Duda je docent na Odsjeku za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000), te magistrirao (2004) i doktorirao povijest (2009).

Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice 20. stoljeća, povijest dokolice i povijest potrošačkoga društva. Objavio je dvije samostalne knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.) i Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.). Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela te je bio prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. Od ak. god. 2013/14. predstojnik je Odsjeka za povijest.