Alessandro Ferrara

Alessandro Ferrara je profesor političke filozofije na Univerzitetu u Rimu „Tor Vergata“ i aktuelni predsednik italijanske asocijacije za političku filozofiju. Njegove oblasti  istraživanja se odnose na pitanje normativne validnosti – zasnovane na autentičnosti i rasuđivanju.