Ana Dimiškovska Trajanoska

Ana Dimiškovska Trajanoska je vanredna profesorka na Odseku za filozofiju na Univerzitetu u Skopju. Njene oblasti istraživanja su logika i filozofija jezika.