Athena Athanasiou

Athena Athanasiou je profesorka na Odseku za socijalnu antropologiju na Panteon univerzitetu društevih i političkih nauka u Atini. Njene oblasti istraživanja su rod, feministička i kvir teorija, biopolitika, afekt, nacionalizam i sećanje.