Éric Fassin

Eric Fassin je profesor sociologije na Odseku za političke nauke i ko-rukuvodilac Odseka za studije roda na Univerzitetu Paris 8. Osnivač je Laboratorije za istraživanje roda i seksualnosti (LEGS, CNRS / Paris 8 / Paris 10). Njegove oblasti istraživanja su savremena seksualna i rasna politika, uključujući i probleme imigracije u Francuskoj, Evropi i Sjedinjenim američkim državama.