Gëzim Krasniqi

Gëzim Krasniqi je saradnik za razvitak karijere na Odseku za sociologiju  i ko-rukovodilac master programa iz oblasti studija nacionalizma na Univerzitetu u Edinburgu. Njegove oblasti istraživanja su nacionalizam, politike identiteta, stvaranje države, etnički sukobi, građanstvo, globalizacija, Balkan, Kosovo.