Igor Štiks

Igor Štiks je profesor na Fakultetu za medije i komunikacijae Univerziteta Singidunum u Beogradu. Njegove oblasti istraživaja su političke nauke, kulturne studije, politička teorija, društevni pokreti i umetnost.