Jeffrey C. Alexander

Jeffrey C. Alexander je Lillian Chavenson Saden profesor sociologije na Jejl univerzitetu. Njegove oblasti istraživanja su teorija, kultura i politika.